Tehtävä 14 - taulukon rivien vaihtuvat värit

Kts. kuva

HUOM! Käytin värimäärittelyissä Heksa-arvoja: #F00000; #FFF000; ja #FFFF00;

taul3