Tehtävä 13 - sarakekehys

Jatketaan edellisestä tehtävästä. Nyt meidän tulee lisätä sekä th:lle, että td:lle border-komento. Jotta voimme lisätä yhtenäisen viivan ilman kaksoisviivaa, joudutaan sanomaan table-määrittelyssä CSS:ssä seuraava komento:  border-collapse: collapse; Tämän jälkeen meillä on yksi yhtenäinen viiva:

taul2