• Kurssi-Info

  Orientaatio opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen


  Tervetuloa orientoitumaan opiskeluun! Orientaatiot on tarkoitettu kaikille Keudassa opintojaan aloittaville opiskelijoille.

  Tämän kurssin tavoitteena on, että tiedät

  • tutkintojärjestelmän sekä miten tutkinto suoritetaan (osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen)
  • arvioinnin perusteet
  • opiskelijan palvelut ja tarvittavat sovellukset

  Iloista ja antoisaa opiskelua!

 • 1. KEUDA

  Tervetuloa meille opiskelemaan! 

  Keudaan_opiskelijaksi

  Olemme Keski-Uudellamaalla toimiva ammatillisen koulutuksen järjestäjä - opiskelijoita meillä on vuosittain yli 7000. Tarjoamme koulutusta kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla yhteensä 11 toimipisteessä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Helsingissä.

  Järjestämme tutkintoon johtavaa sekä täydentävää ammatillista koulutusta kymmenellä koulutusalalla:

  • Humanistiset ja taidealat
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Luonnontieteet
  • Maa- ja metsätalous- sekä puutarha-ala
  • Palvelualat
  • Tekniikan alat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
  • Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
  • Yhteiskunnalliset alat
  • Yleissivistävä koulutus

  Teemme myös tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja tarjoamme yrityksille ja yhteisöille työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita. Edistämme työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tuemme elinikäistä oppimista.

  Asiakaslupauksemme: olemme innostava opiskelupaikka, ketterä kumppani ja haluttu työpaikka.

  Arvonamme ja strategianamme on, että:

  • VÄLITÄMME opiskelijoistamme ja kaikista yhteisömme jäsenistä. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polkuja. Jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään ja saavuttaa tavoitteensa.
  • ARVOSTAMME ammattilaisuutta, kunnioitamme toisiamme ja toistemme osaamista.Keuda luo työelämäkumppanuuksia
  • UUDISTUMME maailman ja työelämän mukana hyödyntäen kädentaitoja ja digitaalisia työkaluja.

  Visiomme:

  • Olemme saavutettava ja paikallinen.
  • Toimimme vastullisesti ja kestävästi.
  • Olemme digitaalisesti vaikuttava.
  • Toimintamme on tehokasta ja taloudellista.

  Toimimme VASTUULLISESTI, olemme AKTIIVISIA, toimintamme on UNIIKKIA!

 • 2. AMMATILLINEN KOULUTUS

  Ammatillinen koulutus

  Ammatillinen koulutus perustuu työelämän ja oppilaitosten kanssa yhdessä laadittuihin valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin. Ammatillisia tutkintoja ovat:

  • perustutkinto (PT)
  • ammattitutkinto (AT)
  • erikoisammattitutkinto (EAT).

  1. Ammatillinen perustutkinto (PT) ja sen rakenne

  Ammatillinen perustutkinto (PT) antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

  Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan

  180 osaamispistettä (osp), josta:

  • 145 osp ammatillisia tutkinnon osia
  •  35 osp yhteisiä tutkinnon osia (YTO)
   

  Yhteiset tutkinnon osat (YTO) sisältävät yleissivistäviä opintoja:

  • viestintä –ja vuorovaikutusosaaminen,
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

   Ytot_taulukko

  Tutkinnon suorittaminen

  Opiskelija voi valita suorittaako koko tutkinnon vai pelkästään jonkin tutkinnon osan.

  • Tutkinto tai tutkinnon osa suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito aidoissa käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.
  • Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan ja osaamisen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. ePerusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin ja Keudan opetussuunnitelmiin.

  Opiskelu on monipuolista osaamisen hankkimista, jota voi tapahtua oppilaitoksessa, työpaikalla, verkossa tai virtuaalisesti.

   • Osaamisen hankkimisen jälkeen osoitat osaamisesi pääosin näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa (sekä nuoret että aikuisopiskelijat). 
   • Osaamisen arviointi tehdään näytössä. Arviointia tapahtuu myös osaamisen kehittymisen arviointina saat siitä palautetta työtehtäviisi liittyen. Osaamistasi peilataan ammattitaitovaatimuksiin/ osaamistavoitteisiin, jolloin saat valmennusta osaamisesi kehittämiseen.

   

  Yhdistelmäopinnot ja Kaksoistutkinto

  Ammatillisia opintoja suorittava voi yhdistää opintoihinsa myös lukio-opintoja tai toisen alan ammatillisia opintoja.

  Yhdistelmäopintojen vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • ammatillinen perustutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + yleissivistäviä lukio-opintoja
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto + lukion päättötodistus
  • ammatillinen perustutkinto + toisen alan ammatillisia opintoja
  • kaksi ammatillista perustutkintoa

   

  Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan yleensä ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kahden ammatillisen perustutkinnon samanaikaista suorittamista. Keudan kaikissa perustutkinnoissa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto.

  Jos haluat ammatillisen koulutuksen lisäksi suorittaa ylioppilastutkinnon, opiskelet lukiossa vähintään viittä (5) niiden aineiden lukiokursseja, jotka aiot kirjoittaa.

   • Tämä ei koske ennen kevättä 2022 ylioppilaskirjoitukset aloittaneita. Ne, jotka ovat aloittaneet kirjoitukset aiemmin, voivat kirjoittaa edelleen neljä ainetta.
   • Ylioppilastutkinnon uudistus koskee kirjoituksensa keväällä 2022 aloittavia eli nyt opintonsa aloittavia. Kirjoitettavien aineiden minimimäärä nousee uudistuksen myötä aiemmasta neljästä aineesta viiteen.

  Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen ja neljä muuta voit valita seuraavista: 

   • toisen kotimaisen kielen koe
   • yksi vieraan kielen koe
   • matematiikan koe
   • reaaliaineessa järjestettävä koe.

  Muutoksia on tullut myös ylioppilastutkintokokeiden uusimismahdollisuuksiin.

  Kirjoitettavien aineiden valinnalla ja niissä menestymisellä on korkeakouluihin hakeutumisen kannalta entistä suurempi merkitys:

  • vuodesta 2020 alkaen pääväylä korkeakouluihin on todistusvalinta.
  • Hyväksytysti suoritetut lukiokurssit tunnustetaan opiskeltavan perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osasuorituksiksi.

  Lisätiedot:

  OKM - Ylioppilastutkinto uudistuu

  Ylioppilastutkintolautakunta

  Kaksoistutkinto-opiskelijaksi pääsemiseksi peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0.

  Keuda tukee kaksoistutkinto-opiskelijoita kannettavan tietokoneen hankinnassa.

   

  Opiskeluaika

  Opiskeluaikasi on yksilöllinen, johon vaikuttavat aikaisemmat opintosi, työkokemuksesi ja oppimiseen tarvittava aika.

  • Osaamispisteet määrittelevät osaamisen laajuuden, mutta eivät opintojen kestoa.
  • Opinnoissa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen eli opiskelet vain sitä, mitä et vielä osaa.
  • Opiskeluaikasi määräytyy osaamisesi perusteella. Se kirjataan HOKSiisi eli henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi.

  2. Ammattitutkinto (AT)

  • tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hankkineet alan peruskoulutuksen sekä työskennelleet alalla tai hankkineet vastaavat tiedot ja taidot työelämässä.
  • Tutkinto on perustutkintoa syvällisempää, monialaisempaa ja kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
  • Laajuus 120 tai 150 osaamispistettä.

   

  3. Erikoisammattitutkinto (EAT)

  • tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittää ammattitaitoaan sekä hankkia vankan työkokemuksen alalta.
  • Tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja.
  • Laajuus 160, 180 tai 210 osaamispistettä.

  Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon sisältyy pakollisia maksuja.

 • 3. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

  Henkilökohtaistaminen ja HOKS

  Henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että sinulle suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllinen koulutuspolku. Osana henkilökohtaistamista, sinulle laaditaan opintojen alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. HOKSia päivitetään opintojen aikana säännöllisesti.

  HOKSiin kirjataan

  • opintojen sisältö, aikataulu sekä miten hankit uutta osaamista eri oppimisympäristöissä

  • tiedot aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

  • osaamisen kehittyminen ja osoittaminen

  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet

  • urasuunnitelma

  Hyväksyt HOKSin allekirjoituksella ja samalla sitoudut suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia suunnitelman mukaan. HOKSin laatii ja päivittää kanssasi vastuuohjaaja tai opinto-ohjaaja. Alaikäisen opiskelijan huoltajilla on mahdollisuus osallistua HOKSin suunniteluun ja päivitykseen.

  Omien opintojen etenemisen seuranta

  Sinun on tärkeää seurata omien opintojesi etenemistä. Tähän työvälineitä ovat StudentaPlus sekä Workseed. StudentaPlus-järjestelmään kirjataan arvioinnit näytöistä sekä suoritetuista yhteisten tutkinnon osien osa-alueista. StudentaPlussasa pääset myös tarkastelemaan omaa hoksia sekä löydät tiedot sen päivittämisestä. Workseedissa voit seurata opintojen etenemistä tutkinnon osa kerrallaan sekä yhteisissä opinnoissa tutkinnon osan osa kerrallaan. Lisätietoa StudentaPlussasta sekä Workseedista löydät kohdasta 6. Sovellukset.

  Osaamisen hankkiminen eri oppimisympäristöissä

  Oppimisympäristöjä voivat olla:

  • lähiopetus luokassa, työsalissa tai tukipaja Keudaattorissa
  • työpaikka
  • kansainvälinen jakso
  • verkko-opinnot, digitaaliset oppimisympäristöt
  • rakennustyömaat, projektit
  • lukio, ammattikorkeakoulu
  • osuuskunta Yrittämö
  • ammattitaitokilpailut

  Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset


  Joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia (ns. SORA-lainsäädäntö) ja tällöin esteenä koulutukseen osallistumiseen voivat olla:

  • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
  • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
  • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
  • päihdeongelma tai –riippuvuus (alkoholi, huumeet)

  Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentila vaatimuksista löydät Opetushallituksen määräyksestä.

  Amispalaute 

  Amispalaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa/osia.

  Palaute kysytään kaksi kertaa opintojen aikana:

  Aloituskysely opintojen aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty.

  Päättökysely opintojen päättövaiheessa, kun opiskelija on valmistunut.

  Palaute annetaan anonyymisti. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset vastaamaan kyselyyn.

  Miksi palautetta kerätään
  Opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palautteesi on arvokasta, joten vastaathan kyselyyn sen saadessasi.

  • 4. TYÖPAIKALLA

   Työpaikalla järjestettävä koulutus

   Työpaikalla järjestettävä koulutus on iso osa osaamisen hankkimista. Se on tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista työpakoilla aidoissa työtehtävissä.

   • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista koordinoi kunkin työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja, joka on kokenut alan ammattilainen. Hän toimii yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa.
   • Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa ja arvioi työtehtävien suorittamista. Työpaikkaohjaajan vastuulla on myös huolehtia työturvallisuudesta.

   Työpaikalla järjestettävää koulutusta voidaan toteuttaa koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

   • Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikalla opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutusopimustyöpaikkaan.
    • Keuda sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla (=koulutussopimus) sekä näyttöjen järjestämisestä. Liiteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) osa, jossa tarkennetaan muunmuassa mihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin työpaikalla hankintaan osaamista ja missä työtehtävissä sekä mahdollisista myös näytöistä.
   • Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.
    • Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa määräaikaiseen sopimukseen.
    • Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia ja oppisopimus voidaan solmia vähintään viikon pituiseksi ajaksi.

   Voit hankkia osaamista työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa joko kokonaan koulutus- tai oppisopimuksella, mutta voit myös yhdistellä näitä molempia opintojen aikana joustavasti vuorotellen.

   Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa saat palautetta osaamisesi kehittymisestä jakson aikana ja sen lopuksi työpaikkaohjaajaltasi ja ohjaavalta opettajalta.

   • Palautteen tarkoituksena ona ohjata ja kannustaa tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehittää edellytyksiäsi itsearviointiin. 
   • Palautteen avulla saat tietoa osaamisestasi verrattuna ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin sekä valmennusta oman osaamisesi kehittämiseen.

   Mahdollisuus kansainväliseen työssäoppimiseen

   Jokaisella Keudan opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kansainväliselle jaksolle. Jaksolle lähdetään yleensä opintojen loppuvaiheessa. Opintosi eivät pitene vaan kansainvälisyysjaksot suunnitellaan huolella ja hyväksiluetaan osaksi opintojasi.

   • Kansainvälisellä jaksolla voi hankkia osaamista ammatillisten tutkinnonosien, yhteisten tutkinnonosien sekä kaikille yhteisen valinnaisen, paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan suorittamiseen (Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp).

   Lisätietoja kansainvälisistä jaksoista ja niihin hakeutumisesta Keudan kotisivuilla.

  • 5. NÄYTTÖ

   Osaamisen osoittaminen näytössä ja näytön arviointi

   Näytössä osoitat osaamisesi tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Pääset näyttämään ja keskustelemaan, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

   • Näyttö suunnitellaan sinulle yksilöllisesti ja kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS). Suunnitteluun osallistuvat itsesi lisäksi opettaja ja työelämän edustaja.
   • Yhdestä tutkinnon osasta voi olla joko yksi tai useampi näyttötilaisuus, mutta yhdessä näytössä voit myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista,  suunnitelman mukaan.
   • Halutessasi voit täydentää osaamisen osoittamistasi näytössä esimerkiksi videoiden, kirjallisen tehtävän tai suullisen haastattelun avulla. 
   • Perustellusta syystä näyttö tai osa siitä voidaan toteuttaa myös muualla (oppilaitos, oma työmaa, työpaja).

   Näytön ajankohdat ja muut ammattitaidon osoittamistavat suunnitellaan kunkin opiskelijan kohdalla erikseen. Näytön kesto vaihtelee sen mukaan, millaisesta tutkinnon osasta on kyse ja millaista osaamista siinä osoitetaan.

   Osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät tutkinnon osittain yhdessä kaksi arvioijaa: opettaja ja työelämän edustaja.

   Arviointi tehdään näytön jälkeen arviointikeskustelussa. Myös sinulla on mahdollisuus antaa itsearviointia suoritukseesi liittyen.

   Perustutkinnon arviointiasteikko 1-5:

   • Tyydyttävä T1 ja T2

   • Hyvä H3 ja H4

   • Kiitettävä K5

   Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

   Yhteiset tutkinnon osat (YTO) ja niiden arviointi

   Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaaminen voidaan osoittaa ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä  työpaikalla tai tarvittaessa myös muulla tavoin.

   Myös yhteisten tutkinnon osien osaamista arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnin toteuttaa ja päättää opettaja. Työelämän edustajaa voidaan arvioinnissa myös kuulla, jos osoitat osaamisen ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä.

   On tärkeää huomioida, että yhteisten tutkinnon osien arvosanat vaikuttavat jatko-opintoihin pääsemiseen ja opinnoissa pärjäämiseen. 

   • 6. SOVELLUKSET

    Opiskelijan käytössä olevat sovellukset opintojen aikana

    • Office 365
    • StudentPlus
    • Moodle
    • Notecrow
    • Workseed
    • Tiitus

    Käyttäjätunnus sovelluksiin

    Käyttäjätunnuksen saat opintojen aluksi vastuuohjaajalta tai koulutusassistentilta. Tunnuksiin ja salasanoihin liittyvissä ongelmissa, ole yhteydessä opintotoimistoon.   

    Office 365 

    • Sähköposti eli Outlook
    • OneDrive –verkkotallennustila. OneDriveen tallennettuja tiedostoja on mahdollista jakaa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.
    • Microsoft Office ohjelmat (Word, Excel, Powerpoint, OneNote) selaimessa käytettävinä verkkoversioina ja voit asentaa Officen myös kotikoneellesi.
    • Teams-pikaviestipalvelu, jonka kautta voi esimerkiksi soittaa videopuheluita tai viestiä chatin kautta toisille opiskelijoille tai henkilökunnalle. Ohjeen Teamsin käyttöön löydät täältä

    Office 365-palveluun kirjautuminen (sisältää sähköpostin)

    • Koululla riittää, kun olet kirjautunut Keudan tietokoneelle. Tällöin Office 365 -ohjelmat löytyvät Aloitus -valikosta.  Koulun koneelle kirjaudut tunnuksella etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi
    • Jos käytät Office 365-palvelua muualla kuin koulun verkossa, niin palveluun kirjaudutaan Keudan tunnuksilla etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi. Kirjaudu osoitteessa: https://opiskelija.keuda.fi/ > Office 365.

    Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin välityksellä, joten jokaisen tulee lukea Keudan sähköpostinsa säännöllisesti.

    StudentaPlus opiskelijahallintojärjestelmä

    • Voit seurata omien opintojen etenemistä ja arviointeja, lukujärjestystä ja ilmoittaa poissaoloista.
    • Kirjaudu osoitteessa: https://opiskelija.keuda.fi/ > StudentaPlus.
    • Käyttäjätunnus: etunimi.sukunimi ja salasana on sama, jolla kirjaudutaan koulun koneille ja omaan sähköpostiin.
    • Katso opiskelijan ohjevideo StudentaPlussan käyttämiseen täältä
    • Katso opiskelijan ohjevideo oman hoksin tarkasteluun täältä
    • Katso opiskelijan ohjevideo lukujärjestyksen tarkasteluun täältä

    StudentaPlus huoltajaliittymä

    • Jos olet alle 18-vuotias, huoltajasi voivat seurata opintojesi etenemistä huoltajaliittymän kautta. Myös 18 vuotta täyttänyt voi antaa huoltajilleen luvan seurata opintoja StudentaPlussassa.
    • Huoltajaliittymään kirjaudutaan osoitteessa https://opiskelija.keuda.fi/ >StudentaPlus huoltajaliittymä.
    • Katso huoltajan ohjevideo StudentaPlussan käyttämiseen täältä

     

    Moodle verkko-oppimisalusta

    • Moodlea voidaan käyttää esimerkiksi tiedottamiseen, erilaisten materiaalien ja tehtävien jakamiseen, niiden tekemiseen ja palauttamiseen sekä arviointiin, ryhmätöihin ja keskusteluihin keskustelualueiden kautta.
    • Kirjaudu osoitteessa: https://opiskelija.keuda.fi/ > Moodle
    • Käyttäjätunnus: etunimi.sukunimi ja salasana on sama, jolla kirjaudutaan koulun koneille ja omaan sähköpostiin.
    • Moodlesta löydät myös esimerkiksi Keudan verkkokurssitarjottimen sekä kaikille avoimia harjoituksia.

     

    Notecrow, yhteiset turvallisuusohjeet ja –toimintatavat

    • Notecrowsta löydät turvallisuusohjeet ja -toimintatavat.
    • Voit ladata Notecrow-sovelluksen älypuhelimeesi joko Qr-koodin tai NFC-lukijan avulla. Linkki sovellukseen on toimitettu jokaiselle valitulle opiskelijalle tai vaihtoehtoisesti löydät linkin toimipisteen aulasta.
    • Kun olet ladannut sovelluksen puhelimeesi, voit jakaa sitä sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsApp –viestin avulla.
    • Tarkoituksena on, että jokainen opiskelija tuntee ohjeet ja vie osaltaan turvallisuutta myös eteenpäin jakamalla sovellusta kaikille, jotka tiloissamme liikkuvat.
    • Ohjelman avulla voimme myös ilmoittaa mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä havainnoistaan ja ”läheltä-piti” –tilanteista.
    • Pääset tutustumaan oman toimipisteesi Notecrow-sovellukseen ja sen turvallisuusohjeisiin täältä.

    Orientaation yhteydessä jokaisessa toimipisteessä järjestetään turvallisuuskävely.

     

    Workseed, ohjelma omien opintojen seurantaan

    • Workseed on ohjelma, jolla opiskelija voi seurata omien opintojensa edistymistä. Edistymistä voi seurata tutkinnon osa kerrallaan sekä yhteisissä opinnoissa tutkinnon osan osa kerrallaan.
    • Kirjaudu osoitteessa: www.workseed.fi > valitse oikeasta ylänurkasta KIRJAUDU ja sen jälkeen OPPILAITOSKIRJAUTUMINEN > KEUDA.
    • Käyttäjätunnus etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi ja salasana on sama, jolla kirjaudutaan koulun koneille ja omaan sähköpostiin.
    • Lisätietoja Workseedista löydät täältä

     

    Tiitus, digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu

    • Tiitus on rekrytointipalvelu, josta löydät koulutus- ja oppisopimuspaikkoja, kesätöitä ja avoimia työpaikkoja. Palvelu on käytössäsi koko opintojesi ajan.
    • Lataa Tiitus Play-kaupasta tai AppStoresta tai tee profiili osoitteessa www. tiitus.fi/keuda
    • Osaamistasi voit tuoda esille myös kuvin tai videon avulla ja saat näin tehtyä itsellesi osaamisen portfolion. Palvelu ehdottaa sinulle parhaiten sopivia työtehtäviä ja paikan hakeminen tapahtuu vain muutamalla klikkauksella.
    • Lisätietoa Tiituksen käytöstä löydät täältä

   • 7. TUKEA OPISKELUUN

    Tukea opiskeluun

    Vastuuohjaaja opastaa ja ohjaa sinua opintojesi ajan.  Hän toimii opintojen ohjaajana, tiedottajana ja yhdyshenkilönä oppilaitoksen hallintoon. Hän opastaa muita opettajia sinua koskevissa asioissa. Laaditte ja päivitätte yhdessä HOKSiasi. Vastuuohjaajasi seuraa myös opintojesi etenemistä ja varmistaa tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisen. Ohjaukseesi voivat osallistua myös opinto-ohjaajat, ammattiohjaajat sekä opiskelijahuolto.

    Opiskelijahuolto tarkoittaa oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Tavoitteena on, että palvelut mahdollistavat oppimisen etenemisen eri elämäntilanteissa mahdollisimman joustavasti.

    • Tukea tarjoavat terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.  Voit keskustella kuraattorin kanssa luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista.
    • Ota kuraattoriin yhteyttä jos opintosi tuntuvat ylivoimaisilta, arjessa selviytyminen huolettaa, pari-, perhe- tai kaverisuhteet eivät toimi, taloudellinen tilanne mietityttää, haluat muuttaa omillesi tai tarvitset apua erilaisten viranomaislomakkeiden täyttämisessä.

    Suomi toisena kielenä eli S2-tuki on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Jos tarvitset suomen kielen apua opiskelutehtävissä, voit tulla S2-pajaan.

    • Pajat eivät ole alakohtaisia, joten olet tervetullut minkä tahansa toimipisteen pajaan. Otathan omat tehtävät mukaan! 

    Erityinen tuki

    Jos tarvitset erityistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi, sinulle voidaan laatia erillinen erityisen tuen suunnitelma ja kirjata tukitoimet HOKSiin. Vastuuohjaaja ja erityisopettaja tekevät suunnitelman yhdessä kanssasi. Jos olet alle 18-vuotias, voi huoltajasi olla myös mukana. Suunnitelmassa sovitaan tarvittavista tukitoimista, jotta opiskelusi onnistuu. 

    OPVA-opintoja eli opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja on mahdollista suorittaa osana tutkintotavoitteisia opintoja. Keskustele tarvittaessa vastuuohjaajasi kanssa mahdollisuudesta suorittaa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

    • Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ovat esimerkiksi  Suomi toisena kielenä valmiuksien vahvistaminen, vieraiden kielten valmiuksien vahvistaminen, matemaattisten valmiuksien vahvistaminen, tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien vahvistaminen sekä työelämävalmiuksien ja urasuunnitteluvalmiuksien vahvistaminen.

    Opintotoimistopalvelut

    Koulutusassistentit auttavat sinua opintotoimistoissa tutkintoon ja opintoihin liittyvissä asioissa.

    • Voit hakea opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet tai tilata ne etukäteen sähköisestä opintotoimistosta osoitteessa opintotoimisto@keuda.fi.
    • Koulutusassistentit ovat tavoitettavissa myös sähköpostitse, puhelimitse ja Skypellä.
   • 8. OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT

    Oppiminen

    Oppiminen on uuden tiedon hakemista ja omaksumista sekä uusien taitojen opettelua. Oppiminen muuttaa ja kehittää ajattelua ja me pystymme oppimaan koko elämän ajan.

    • Oppiminen ei ole ainoastaan tiedon lisääntymistä, vaan uusien asioiden liittämistä aikaisempiin tietoihin  eli oppiminen on aktiivista toimintaa.
    • Oppiminen ei ole synnynnäinen kyky vaan taito, jota voimme kehittää ja oppimaankin voi oppia.  

    Oppiminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Siinä muodostat itsellesi sopivia oppimistavoitteita sekä arvioit ja kehität omaa toimintaasi. Mitä paremmin tunnet omat tapasi oppia, sitä parempiin oppimistuloksiin pääset.

    Opiskelutaidot

    Opiskelu on käytännössä lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, keskustelemista, tiedon hakemista ja oppimaan oppimista.

    • Jokainen voi kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan eli itse voi jonkin verran vaikuttaa siihen, miten oppii ja omaksuu asioita.
    • On tärkeää miettiä, millä tavalla opit parhaiten ja mitkä asiat kannustavat sinua oppimaan.
    • Alla linkkejä ja vinkkejä, miten tunnistat omat tapasi oppia ja miten voisit kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojasi. Alta löydät myös harjoituksen, jonka avulla voit tarkastella ja suunnitella omaa ajankäyttöäsi.
   • 9. OPISKELIJATOIMINTA

    Keudassa järjestetään opiskelijoille toimintaa:

    • Opiskelijakuntatoiminta
    • Tuutoritoiminta
    • Kilpailutoiminta

    Opiskelijakuntatoiminta

    Opiskelijakuntatoiminnassa pääset parhaiten vaikuttamaan oman toimipisteesi toimintaan!

    Kaikki Keudan opiskelijat kuuluvat oman toimipisteensä opiskelijakuntaan.

    • Jokaisella toimipisteellä on oma opiskelijakunnan hallitus, johon jokainen kyseisen toimipisteen opiskelija voi asettua ehdolle.
    • Hallitus valitaan yleiskokouksessa.
    • Opiskelijakunnat edistävät opiskelijoiden asiaa ja oikeuksia muunmuassa tekemällä aloitteita.

    Esimerkkinä Järvenpään Wärtsilänkadun opiskelijakunta, joka on kunnostanut toimipisteen aulaan viihtyisän oleskelutilan opiskelijoille.

    Opiskelijakunnat järjestävät myös tapahtumia ja tempauksia. 

     

    Kaikkien toimipisteiden opiskelijakuntien hallitusten ”kattojärjestö” on opiskelijakunta KUOMA.

    • Keudan yhteinen opiskelijakunta perustettiin toimipisteiden opiskelijakuntien hallituksista 27.1.2009 ja tällöin päätettiin nimetä opiskelijakunta Kuomaksi. 
    • Kuoman jäsenet valitaan vuosittain yleiskokouksessa opiskelijakuntien hallitusten jäsenistä.
    • Kuoman jäsenet edustavat Keudan opiskelijoita yhtymähallituksessa, työsuojelutoimikunnassa, opiskelijahuoltoryhmässä ja monijäsenisessä toimielimessä.
    • Kuoma järjestää lisäksi erilaisia tapahtumia ympäri vuoden, kuten opiskelijaforumin, valmistuvien elokuvaillan ja paljon muuta!

    Miksi kannattaa liittyä mukaan opiskelijakuntatoimintaan?

    1. Opiskelijakuntatoiminnassa voit vaikuttamisen ohella tutustua uusiin ihmisiin eri aloilta ja pääset verkostoitumaan.
    2. Saat arvokasta kokemusta taidoissa, joita voit tulevaisuudessa hyödyntää työelämässä – kuten kokoustaidot ja tapahtumien järjestäminen.
    3. Lisäksi saat osaamispisteitä, mikäli osallistut toimintaan aktiivisesti: oman toimipisteen opiskelijakuntatoimintaan osallistumisesta on mahdollista saada 1-3 osaamispistettä ja Kuoman toiminnasta x osp aktiivisuudesta riippuen.

    Ennen kaikkea opiskelijakuntatoiminnan on tarkoitus olla vaikuttavaa, opiskelijoiden näköistä ja hauskaa!

    Opiskelijat_hauskaa

    Opiskelijakuntatoimintaan ja Kuoman hallituksen toimintaan voit perehtyä tarkemmin Keudan sivuilla.

    Tuutoritoiminta

    Tuutoritoiminta on ohjattua opiskelijoiden yhteistä toimintaa, jonka tavoitteena on tukea kaikkien opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta Keuda-yhteisössä.

    • Tuutorit toimivat ohjaajina, esimerkkeinä, kannustajina ja tietopankkeina erityisesti uusille opiskelijoille.
    • Tuutorit ovat mukana myös Keudan koulutusten markkinointitapahtumissa esittelemässä omaa tutkintoaan ja siihen liittyvää opiskelua esimerkiksi messuilla, oppilaitoksen avoimissa ovissa, vierailijoiden tutustumisissa ja muissa markkinointitapahtumissa.

     

    Keudassa tuutorit koulutetaan tehtävään. Tuutoritehtävissä toimimisesta opiskelija saa osaamispisteitä aivan kuten opiskelijakuntatehtävissä toimimisestakin.

    Lisätiedot oman toimipisteesi opolta, vastuuopettajaltasi ja jo nyt toimivilta tuutoreilta!

     

    Kilpailutoiminta

      
    Kilpailutoiminta mahdollisuutena

    Tavoitteena kilpailutoiminnassa on, että kaikilla Keudan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua liikunta- ja kulttuuri- sekäTaitaja- tapahtumiin.

    Mikäli etsimääsi tapahtumaa tai lajia ei löydy, niin ole rohkeasti yhteydessä. Katsotaan mitä voimme asialle tehdä.

    Kaikelle tekemiselle yhteistä on seuraavat asiat:

    • Osaamisperusteisuus
    • Osa opintoja
    • Yhdessä tekeminen

    Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset tapahtumat

    • Taitajat, ammattitaidon SM-kilpailut
    • SAKUstars, ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut
    • SAKU ry:n opiskelijaliikuntatapahtumat

    Lisäksi Keudan eri toimipisteissä liikunnanopettajat koordinoivat opiskelijaliikuntatapahtumia.

     Alla olevien linkkien kautta löydät tarkemmat tiedot kilpailuista ja yhteystiedoista.

    Keudan kilpailutoiminta

    SakuStars_logoTaitaja_Logo

     

    • 10. MUUT ASIAT

     Muut asiat

     Järjestyssäännöt ja muut ohjeet opiskelijalle

     Opiskelijana sinun on tärkeää tuntea Keudan järjestyssäännöt, jotka on tehty yhteisiksi pelisäännöiksi luomaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä pitämään yllä oppilaitoksen sisäistä järjestystä.

     Muita opiskelijalle tärkeitä ohjeita ovat

     • Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma
     • Kriisitilanteiden toimintasuunnitelma
     • Kurinpitokeinot ja menettelytavat
     • Opiskeluhuoltosuunnitelma
     • Pukeutuminen Keudan koulutuksissa
     • Päihteettömyys
     • Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset
     • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

     Järjestyssääntöihin ja muihin opiskelijalle suunnattuihin ohjeisiin pääset tutustumaan täältä

     Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

     Opiskelijoiden huoltajien kannattaa ottaa yhteyttä Keudaan aina, kun jokin asia askarruttaa liittyen opiskeluun tai opiskelijan hyvinvointiin. 1. vuoden syksyllä aloittavien opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväenilta ja muiden ryhmien osalta tarvittaessa.

     Vastuuohjaaja tuntee opiskelijan tilanteen parhaiten, joten häneen kannattaa olla yhteydessä ensimmäiseksi. Opiskelijan opintojen tukena ovat vastuuohjaajan lisäksi erityisopettajat, opinto-ohjaajat sekä opiskelijahuoltohenkilöstö ja heihin huoltaja voi myös aina olla yhteydessä. Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@keuda.fi.

     Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat voivat seurata huollettavansa opintojen etenemistä StudentaPlussasta. Opiskelijan tullessa täysi-ikäiseksi voi hän määritellä, onko huoltajalla edelleen pääsy tarkastelemaan tietoja huoltajaliittymän kautta. Lisätietoa StudentPlussan huoltajaliittymän käytöstä löydät täältä.

     Opiskelija-ateriat

     • Koulupäivinä opiskelijoille on tarjolla lounas opiskelijaravintoloissa. Ennen ruokailua sinun tulee leimata henkilökortti tai Kela-kortti opiskelijaravintolan kassalla saadaksesi ateriaedun.
     • Oppisopimusopiskelijalle, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavalle,  työvoimakoulutuksen opiskelijalle sekä lisäkoulutuksen opiskelijalle ruokailu on maksullista opiskelijahintaan.
     • Jos tarvitset erityisruokavalion, ota yhteyttä suoraan toimipisteesi opiskelijaravintolan keittiöön

     Ruokalistat löydät täältä ja lisätietoja opiskelija-aterioista löydät täältä

     Opiskelija-asuntolat

     Asuntoloita on Sibeliuksenväylän toimipisteessä Järvenpäässä sekä Saaren kartanossa Mäntsälässä.
     Lisäksi Pekka Halosen Akatemissa on pieni määrä vuokrahuoneita.

     • Kaikki Keudan asuntolat ovat savuttomia ja päihteettömiä.
     • Asuntoloissa ei voi asua viikonloppuisin eikä loma-aikoina.
     • Alaikäinen opiskelija asuu asuntolassa aina huoltajansa vastuulla.
     • Asumisen ehtona on asuntolan sääntöjen noudattaminen sekä säännöllinen osallistuminen opiskelijalle suunniteltuihin opintoihin.

     Sibeliuksenväylän opiskelija-asuntola

     • Tarkoitettu ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, joiden kotimatka on kohtuuttoman pitkä tai vaikeiden liikenneyhteyksien päässä.
     • Asuntolassa on vuodepaikkoja maksimissaan 32 opiskelijalle.
     • Opiskelupaikan saaneet hakevat asuntolapaikkaa erillisellä lomakkeella.
      • Yhteishaussa hakeneet saavat valintakirjeen mukana tiedotteen ja linkin asuntolahakemukseen
      • Jatkuvan haun hakijoille annetaan linkki asuntolahakemukseen tarvittaessa
     • Asuntolassa on asuntolaohjaaja iltaisin.
     • Maksut
      • Avaimen luovutuksen yhteydessä peritään 50 €:n avainpantti. Avainpantti palautetaan asumisen päätyttyä.
     • Yksittäiset yöpymiset ja muu lyhytaikainen majoitus on myös mahdollista

     Lisätietoja Sibeliuksenväylän opiskelija-asuntolasta löydät täältä

     Saaren kartanon opiskelija-asuntola

     • Etusijalla opiskelija-asuntolaan ovat yhteishaun kautta valituksi tulleet ensimmäisen vuoden opiskelijat, pitkämatkalaiset ja hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvat. 
     • Opiskelupaikan saaneet hakevat asuntolapaikkaa erillisellä lomakkeella. Hakulomakkeen löydät täältä
     • Asuntolassa on valvoja ilta- ja yöaikaan.
     • Maksut
      • Asuntola-asumisesta peritään kulukorvausta tarvikkeiden ja välineiden hankkimiseksi sekä palvelujen ja iltatoiminnan järjestämiseksi 20,00 €/kk (omilla liinavaatteilla). Kulukorvaus laskutetaan syys- ja kevätlukukaudella.
      • Kuukausiasujilta peritään avaimen luovutuksen yhteydessä 100 €:n avainpantti. Avainpantti palautetaan asumisen päätyttyä.
     • Yksittäiset yöpymiset ja muu lyhytaikainen majoitus on mahdollista

     Lisätietoja Saaren kartanon opiskelija-asuntolasta löydät täältä

     Pekka Halosen akatemian vuokrahuoneet

     • Pekka Halosen akatemiassa on pieni määrä vuokrahuoneita, joista voimme vuokrata huoneen (2 hengen huone) osalle Keudan Pekka Halosen akatemian opiskelijoista.
     • Vuokra-aika on lukuvuosi
     • Hakuaika ilmoitetaan vuosittain

     Lisätietoja Pekka Halosen akatemian vuokrahuoneista löydät täältä

     • 11. TIEDOTTAMINEN

      Tiedottaminen ja yhteystiedot

      Tärkeää ja ajankohtaista tietoa löydät Keudan netttisivuilta. Opiskelijan on myös tärkeää tutustua nettisivuilla opiskelijan oppaaseen.

      Seuraa Keudaa myös somessa! 

      Footer FB icon  Footer Instagram icon  Footer LinkedIn icon  Footer YouTube icon

             

     • KERTAUSTESTI

      Kertaustesti 

      Testaa osaamisesi kertaustestin avulla.

      Testi sisältää 20 väittämää, jotka ovat oikein (=kyllä) tai väärin (=ei). Lue väittämä huolellisesti ennen vastaamista. Voit tehdä testin myös uudelleen.