Yhteiset tutkinnon osat

400014 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

400014KK Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen (1 osp)