Radiotyön toteuttaminen

Koodi: 103751

Järjestysnumero: 16

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä audiotuotteita eri käyttötarkoituksiin ja jakeluympäristöihin
  • käyttää ääni- ja radiotuotannon laitteistoja ja ohjelmistoja