Tämä on Hakeutuvat palvelut ja erityisryhmien palvelut -kurssi