Yhteiset tutkinnon osat

400014 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

400014YK Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen (2 osp)

Verkkokurssin tekijä: Esa Pyökäri