Yhteiset tutkinnon osat

400014 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

400014KK Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen (1 osp)

Tämä verkkokurssi on ns. non-stop -verkkokurssi, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuohjaan HOKS -keskustelussa opiskelija ilmoittautuu verkkokurssille StudentaPlus -järjestelmässä. Tämän jälkeen verkkokurssi näkyy opiskelijan opintopuussa sekä opiskelijan lukujärjestykessä.

Sen jälkeen opiskelija lähettää ilmoittautumissähköpostin verkkokurssin opettajalle ja saa häneltä tarkemmat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Verkkokurssin tekijä: Kirsi Polamo

Verkkokurssin opettaja lv 2018-19: Kirsi Polamo