Mediaohjaus on tutkinnon osa koulutuskokonaisuudesta tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.
Moodle-oppimisympäristö sisältää lähipäivien materiaalit ja muuta täydentävää materiaalia, ohjeistusta tutkinnon osan suorittamiseen (mm. näyttöjen suunnittelu) sekä ammatillisen osaamisen kehittymistä tukevia oppimistehtäviä.