Laajentuvassa yhteisössä toimiminen 25 osp

200626                               

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • toimia laajentuvassa yhteisössä
  • käyttää yhteisöllisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta vahvistavia työmenetelmiä
  • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa