Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

100964 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (20 osp)

10096401 Työasemalaitteiston hankkiminen 6 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä

Työasemalaitteiston hankkiminen (6 osp) -kurssi on osa Järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa (20 osp). Kurssi tarjoaa perustietoutta tietokoneen osista ja näkökulmaa koneen hankkimiseen osina. Kurssiin kuuluu myös tietoutta hankintalainsäädännöstä.

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto on datanomiopintojen pakollinen osa ja se suoritetaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tällä kurssila ei vaadita osaamista etukäteen, mutta työvälineohjelmien, Wordin ja Excelin tai vastaavien tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien, osaaminen olisi suotavaa.

Verkkokurssin tekijä: Eeva Tervala

Verkkokurssin opettaja lv 2019-2020: Vesa Tossavainen