Den studerande kan

  •  förbereda sig för kundservice
  •  betjäna interna och externa kunder i olika kanaler
  •  främja kundnöjdhet och positiva kundupplevelser genom sitt arbete.