Tieto- ja kirjastopalvelujen Viestinnän ja markkinoinnin kurssi, kevät 2019