Työllisty yrittämällä -koulutus on tarkoitettu oman yrityksen perustamista suunnittelevalle henkilölle, joka tarvitsee ohjausta, tietoa ja tukea yritystoiminnan käynnistämiseen, liikeidean hiomiseen ja suunnitteluun.

Koulutuksen tavoitteena on antaa konkreettinen käsitys yrittäjänä toimisessa siihen liittyvine mahdollisuuksineen ja riskeineen sekä valmiudet perustaa yritys ja työskennellä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen jälkeen yrittäjä osaa kehittää yritystään sekä myydä ja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Yrittäjä osaa analysoida yrityksensä taloutta sekä järjestää yrityksensä toiminnot kannattavasti.
Koulutus on käytännönläheistä ja keskustelevaa ja se toteutetaan päiväkoulutuksena sekä verkko-opiskeluna.  Koulutuksessa käytetään paikallisia asiantuntijoita ja opiskelijoiden keskinäiseen verkottumiseen kiinnitetään erityistä huomioita.

KOULUTUKSEN AIHEALUEET. 
  • Yrittäminen - sun juttu? Sisältönä mm. yleistä yrittäjyydestä, yrittäjäominaisuuksien analysointi, yrityksen toimintaympäristön analysointi. 
  • Liikeideasta se lähtee. Sisältönä mm. liikeidean tunnistaminen/jatkojalostaminen, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi. 
  • Löydä ja tuotteista osaamisesi. Sisältönä mm. tuotteistaminen prosessina, tuotteen ja palvelun hinnoittelu. 
  • Tuumasta toimeen - näin perustan yrityksen. Sisältönä mm. eri yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet, franchising-yrittäminen. 
  • Tajuatko tasetta? Yrityksen talouden tehokurssi. Sisältönä mm. budjetointia, rahoituslaskelmaa, yritysverotusta. 
  • Kaupat ja miten ne tehdään. Myynti ja markkinointi haltuun. Sisältönä mm. asiakassegmentti, markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen. 
  • Kättä päälle - yrityksen lakiasiat. Sisältönä mm. sopimusoikeusasiaa, työoikeusasiaa. 
  • There is no Business like eBusiness! Sisältönä mm. sähköinen liiketoiminta, markkinointi ja taloushallinto.