Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen koulutuksessa ja työelämässä -opintoon liittyviä tehtäviä KS_VALMA_17_B-kouutukselle.