Kokoelmatyö on tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa. Täältä löydät lähipäivien materiaalit ja oppimistehtävät. Voit myös esittää kysymyksiä kurssiin liittyen. Opiskelijan tulee päästä tekemään aineiston valintaa, hankintaa, varastointia ja poistoja sekä saattaa aineistoa käyttökuntoon. Osaaminen osoitetaan näytöissä käytännön työtehtävissä kokoelmatyössä.