Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (omaehtoinen tai oppisopimuskoulutus). Koulutus toteutetaan 1.1.2016 voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti.