Kuvataiteilijan portfoliossa opiskelija esittelee ja havainnollistaa ammatillista osaamistaan sanoin ja kuvin

Tällä kurssilla opiskelija suunnittelee itseään ja teoksiaan käsittelevän portfolion. Hän kirjoittaa omista ajatuksistaan ja teoksistaan. Hän ottaa kuvia teoksistaan ja käsittelee niitä sähköisesti. Opiskelija kokoaa teksteistään ja kuvistaan työskentelyään käsittelevän portfolion. Kurssilla tehdään sekä tulostettava että sähköinen portfolio.

Opinnoissa käsiteltävät asiat:

  • portfoliotekstien kirjoittaminen (Artist's Statement, ansioluettelo, teostiedot)
  • omien teosten kuvaaminen, reproaminen, skannaaminen
  • kuvankäsittely Photoshop-ohjelmalla
  • tulostaminen
  • portfolion suunnittelu ja toteuttaminen indesign-ohjelmalla (tulostettava) sekä verkkoportfolion kokoaminen valmiiseen portfoliopalveluun