Tavoitteet ja sisältö 

Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä. Hän työskentelee painotyön ja digitaalisen aineistojen tuotantoprosessin mukaisesti ja ottaa suunnittelussaan huomioon tuotteen toteuttamiseen vaikuttavat asiat.