Tuottaminen 2.0

Tutkinnon nimi  Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 

Ajankohta   10.09.2015 - 31.12.2016  

Kesto    n. 1,5 vuotta  

Hinta    500e, sisältää 58e näyttötutkintomaksun. 

Audiovisuaalisen sisällön tuottamisen mahdollisuudet media-alan muutoksessa

Koulutus on suunniteltu Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon Tuotannon ja projektinhallinnan osaamisalan perusteiden mukaan ja tarkoitettu kulttuuri ja media-alalla työskenteleville, joita kiinnostaa tuottamisen eri työvaiheet tuotannon ideoinnista toteuttamiseen

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. tarinankerronnan ja dramaturgian perusteet, genret erilaisissa mediatuotannoissa, mediatalous, tuotantosuunnitelmat ja sopimukset, tekijänoikeudet, projektinhallinnan ohjelmistot, kuvaus-, äänitys-, valaisu- ja jälkituotantotyön ja tekniikan perusteet sekä grafiikat. Ajankohtaisina aiheita ovat mm. mediakonvergenssi eli sisältöjen, teknologian ja talouden yhdentymiskehitys, yritysten ja kuluttajien toimintatapojen muutokset, videotuotanto ja netti, pelit ja perinteinen media, sosiaalinen media ja markkinointi, moniosaaminen.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: Suunnittelu ja ilmaisu tuotannossa, Tuotannon työmenetelmät ja –välineet, Tuotannon tuotantoprosessit ja –ympäristö. Tutkinnon näyttöinä toimivat mm. alan töihin liittyvä työnäyteportfolio, kirjalliset tuotanto- tai toteutussuunnitelmat, raportit yms. dokumentit ja työnäytteet. Näytössä arvioidaan samanaikaisesti sekä vaadittavaa ydinosaamista että tutkinnon suorittajan erityistaitoja.

Tutkinnon suorittanut tuntee av-alan tuotannon prosessit aina ideoinnista jälkitöihin, osaa luoda ja myydä ideoimiaan sisältöjä, osaa tuotannon hallinnan tehtävät sekä näkee mahdollisuuksia perinteisen mediakentän ulkopuolella.

Tutkinnon perusteet OPH:n nettisivuilta , www.oph.fi