Audiovisuaalisen viestinnän opiskelijoiden verkkoympäristöt

Kurssilla käytettäviä työkaluja voivat olla esimerkiksi Office365 ja OneNote Classroom, Mentimeter, WordPress, Google+, Doodle, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Adoben Behange jne.