8ku14v ja 8ku14g yhteinen lehtiprojekti

Kurssin tavoitteena on harjoitella ammatillista yhteistyötä. Projekti yhdistää valo14:n dokumentarisen valokuvauksen ja gra14:n julkaisugrafiikkaopinnot työelämää simuloivaksi yhteistyöksi.