Markkinointiviestinnän perusteet, brändin rakentaminen ja markkinointiviestinnän kanavat.