Kansalaisen @-kortin ja A-korttikoulutuksen itseopiskelun tuki: linkit, materiaalit, kalenterit, viestintä