I. Tutkinnon osa on pakollinen 15 osaamispisteen laajuinen. Tämän Moodle kurssin puitteissa opiskellaan seuraavat osaamiskokonaisuudet:

=> Vuorovaikutus, verkostoituminen ja työsuorituksen arviointi työyhteisössä, 3 osaamispistettä.

II. Muut ammatillisen tutkinnonosan osiot on jo suoritettu lähiopetuksessa tai osaaminen näytetään myöhemmin työelämäjaksolla.

  • Tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä
  • Työsopimuksen mukainen toiminta
  • Työelämän pelisääntöjen mukaisesti toimiminen