Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)
Kasvatus- ja ohjausalan ammatillisen valinnaisen tutkinnon osa

Tällä verkko-opinolla perehdyt erilaisiin tuen tarpeisiin, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa tukea tarvitseville, mitä menetelmiä voidaan käyttää sekä monialaisen yhteiöstyön muotoihin ja merkitykseen.

Tutkinnon osan näytön suoritat sitten erikseen tukea tarvitsevien ohjaamisen tehtävissä kasvatus- ja ohjausalan työpaikalla.


Opintojen tavoitteet

Opintojen tavoitteena on hankkia osaamista tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. on Jokaisessa osiossa on pakollisia tehtäviä, jotka täytyy tehdä. Niiden suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että perehdyt materiaaleihin ja videoihin, joita kussakin osioissa on. Jokaisessa tehtävässä kerrotaan erikseen, mitä pitää tehdä.


Kurssin tekijä: Tiina Tuomisto