Kurssin tavoitteena on että opiskelija osoittaa hallitsevansa rakennuksen yleisen teknisen kunnon ja turvallisuuden merkityksen ja osaa ennakoida mahdollisia toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä kiinteistössä ja piha-alueella.

Näyttökokeessa opiskelija tekee kiinteistökierroksen ja kirjaa ylös huomionsa mahdollisista puutteista, vioista ja korjaustarpeista jotka vaativat huomiota kiinteistön toiminnan ja turvallisuuden kannalta.

Ammattitaitovaatimuksena näytön suorittaja osaa:

  • suunnitella kiinteistön toimintakunnon arvioinnin asiakaskohteessa
  • arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta
  • arvioida rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta
  • tehdä kiinteistön toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen osalta kiinteistönhoitosopimuksen mukaiset työt
  • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
  • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
  • arvioida omaa toimintaansa.

: