https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4610160/reformi/tutkinnonosat/4610067

Valokuvatuotanto, 15 osp

Koodi: 105839
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • valmistella kuvauksia sekä käyttää kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä
  • käsitellä, tulostaa, arkistoida sekä julkaista kuvamateriaaliansa huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat
  • kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet ja huomioida värinhallinnan työnkulussa
  • huomioida työtehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat
  • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
  • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
  • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.