Yhteiset tutkinnon osat

400014 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

Josta tämän kurssin osuus:

400014YK Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen (2 osp)

Verkkokurssin alkuperäinen tekijä on Esa Pyökäri

Verkkokurssin opettaja lv. 2019-2020, Markku Karonen