Yhteiset tutkinnon osat

400013 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ( 6 osp)

400013FKV Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnainen (3 osp)

Tämä verkkokurssin on ns. non-stop -verkkokurssi, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuohjaajan HOKS -keskustelussa opiskelija ilmoittautuu verkkokurssille StudentaPlus -järjestelmässä. Verkkokurssi tulee näkyviin sekä opiskelijan opintopuussa sekä opiskelijan lukujärjestyksessä.

Sen jälkeen opiskelija lähettää Keudan sähköpostista ilmoittautumissähköpostin verkkokurssin opettajalle ja saa häneltä tarkemmat ohjeet opintojen aloittamiseen.

 

Verkkokurssin tekijä: Sanna Alhonen

MALU-tiimin päivitysversio