Yhteiset tutkinnon osat

400012 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

400012DY Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen (2 osp)

Verkkokurssin tekijä: Kaija Kocak

MALU-tiimin päivitysversio