Yhteiset tutkinnon osat

400013 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)

400013FK Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen (2 osp)

Tämä verkkokurssi on ns. non-stop -verkkokurssi, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuohjaajan HOKS -keskustelussa opiskelija ilmoittautuu verkkokurssille StudentaPlus -järjestelmässä.

Verkkokurssi tulee näkyviin sekä opiskelijan opintopuussa sekä opiskelijan lukujärjestyksessä.

Sen jälkeen opiskelija lähettää ilmoittautumissähköpostin verkkokurssin opettajalle ja saa häneltä tarkemmat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Verkkokurssin tekijät: Tiina Kopra ja Kati Lagström

Verkkokurssin opettaja lv. 2018-2019: Tiina Kopra