VALMA, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

40000001 Valma Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (3 osp)

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Kun teet oman oppimisen tarpeen näkökulmastasi erilaisia tehtäviä hyväksytysti jokaisesta kurssin neljästä osiosta, saat kurssista arvosanan HYVÄKSYTTY.

Jos teet tehtävistä vain osan, voi kurssista saamasi osaamispistemäärä olla vähemmän kuin maksimi kolme osaamispistettä.

KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija muun muassa

  • tunnistaa ohjauksen avulla omia kiinnostuksen kohteitaan, soveltuvuuttaan,  mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
  • tutustuu Suomen koulutusjärjestelmään ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen muotoihin
  • oppii arvioimaan omia opiskelutaitojaan ja oman oppimisensa vahvuuksia sekä kehittämiskohteita 
  • tuntee työnhakumenetelmiä, työelämän pelisääntöjä ja työllistymistä
  • ymmärtää, miten koulutus vaikuttaa ammattitaidon saavuttamiseen

Verkkokurssin tekijä: Tolvanen Kaisa

Verkkokurssin opettaja v. 2019: Tolvanen Kaisa