Yrittäjän ammattitutkintoa suorittaville Moodle-kurssi.

Tavoitteena on antaa uusia, käytännön työkaluja yrityksen suunnitteluun, käynnistämiseen ja kehittämiseen. Lähiopetuspäivien välillä opiskelijat työstävät oman yrityksensä suunnitelmia, täsmentävät oman yrityksensä liikeideaa ja toiminnan tavoitteita, työstävät oman yrityksensä liiketoimintasuunnitelmaa ja vievät sen jokapäiväiseen toimintaan. Koulutus tähtää Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen.