Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus, itseopiskelukurssi.