Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää muovikorjauksen periaatteet ja prosessin hallinnan, käytettävät aineet ja materiaalit sekä työkalut ja laitteet. Opiskelija ymmärtää myös hiomajärjestelmien sekä hiomakarkeuksien käyttökohteet.

Kurssin aiheet:

1. Muovikorjaus

2. Hiomajärjestelmät

3. Pohjustuksen rakennesuositukset

4. Ruiskutustekniikat