Kurssin pääsisältö liittyy työvaltaisessa työskentelyssä toteutettuihin alan päätehtäviin.

Pakolliset ammatilliset tutkinnonosat

1. Työskentely maatalousalalla

2. Maaseutuyrittäminen

3. Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Valinnaiset ammatilliset tutkinnonosat

4. Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

5. Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

6. Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen