OPVA_Sarviniitynkatu - Tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien vahvistaminen.