Yhteiset tutkinnon osat

400012 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

400012VVTK1V Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen (3 osp)

 

Opiskelijan ja vastuuohjaajan HOKS -keskustelussa opiskelija ilmoittautuu verkkokurssille StudentaPlus -järjestelmässä. Verkkokurssi tulee näkyviin sekä opiskelijan opintopuussa sekä opiskelijan lukujärjestyksessä.

Sen jälkeen opiskelija lähettää ilmoittautumissähköpostin verkkokurssin opettajalle Keudan sähköpostista ja saa häneltä tarkemmat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Verkkokurssin tekijät: Nina Aula, Tiina Halonen ja Ilona Tarkki

Verkkokurssin opettaja: Tiina halonen