Media-alalla toimiminen. Tv-grafiikka, liikegrafiikka, promografiikka.