Tämä materiaali on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvaraalan
sekä kiinteistöhuoltoalan opiskelijoille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
pienkoneista tai käyttävät ja huoltavat niitä.
Kotitalouksissa on yhä enemmän erilaisia pienkoneita. Nuoret tutustuvat
monesti ensimmäisen kerran konetekniikkaan mopojen ja moottoripyörien
välityksellä. Moottorikelkkailukin on talviharrastuksena lisääntynyt
merkittävästi. Yhä useammassa taloudessa on ruohonleikkuri,
puutarhajyrsin, moottorisaha perämoottori ja mahdollisesti moottorikelkka
tai mönkijä.
Kaikki nämä koneet edellyttävät käyttäjältään ja huoltajaltaan teknistä
osaamista.

Tämän materiaalin perustarkoituksena on antaa tietoja näiden
erilaisten pienkoneiden tekniikasta, niiden huollosta ja korjauksesta.
Materiaalissa on käsitelty useita pienkoneita monipuolisesti.
Materiaalissa käsitellään kunkin konetyypin rakenne ja tekniikka sekä
huolto ja korjaus. Jokaiseen sisältöalueeseen kuuluu tehtäviä. Niiden
avulla oppija voi itse arvioida oppimaansa. Usein sisältöalueeseen
kuuluu myös tarkastus- tai huoltopöytäkirja, josta on apua töitä ja
tarkistuksia tehtäessä.
Materiaalissa esitetyt rakenteet ovat ja työohjeet ovat pääosin yleisluonteisia.
Esitetyt rakenteet on on pyritty ottamaan laajasti käytössä olevista malleista.

Suurinta osaa tiedoista sekä opituista taidoista voidaan soveltaa kaikkiin muihin merkkeihin.
Materiaali ohjaa käyttäjäänsä myös merkin ja mallin mukaisen korjaamokäsikirjan käyttöön sekä tietokantojen ja tietoverkon käyttöön.