Yhteiset tutkinnon osat

400012 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

400012VVTK1V Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen (3 osp)