Yhteiset tutkinnon osat

400014 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

400014TETV Työelämässä toimiminen, valinnainen (3 osp)

Verkkokurssin tekijä: Sini Kettunen, käyttäjä Markku Karonen

Verkkokurssin opettaja v. 2020: Markku Karonen