Tämä kurssi on tarkoitettu hätäensiavun perusteiksi. Harjoitukset tehdään lähiopetuksessa.