Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija osaa

  • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita
  • solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
  • toimia osana työyhteisöä.